top of page

Schooldag

De schooldag kent een inloop van een kwartier. Om 8.15 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de ouders vertrekken en vervolgens beginnen om 8.30 uur de lessen. In de pauze is er in iedere groep een moment om fruit te eten en/of iets te drinken. We gaan er vanuit, dat de kinderen gezond eten meekrijgen. Tussen de middag kunnen kinderen tussen 12.00 en 13.00 uur naar huis gaan of overblijven.

Overblijven
Tussen 12.00 en 13.00 uur kunnen leerlingen op school overblijven. Ze worden dan opgevangen door de leerkrachten en zoveel mogelijk vaste, betaalde overblijfkrachten van de Stichting Overblijven GSV. De stichting bestaat sinds 1995 en wordt bestuurd door ouders en medewerkers van de GSV.

In alle groepen van alle afdelingen eten de kinderen samen met de leerkrachten. In de groepen 1 en 2 van de drie afdelingen eten er ook één of twee overblijfkrachten mee. In alle groepen begeleiden de overblijfkrachten de kinderen bij het buitenspelen. De overblijfkrachten hebben afspraken met de groepsleerkrachten om de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te bewaken.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd of en hoe vaak u gebruik wilt maken van het overblijven voor uw kind. Dit kan maximaal 4 keer per week; op woensdag wordt geen overblijven aangeboden. In het lunchboekje wordt de gang van zaken rond de middagpauze beschreven. Dit boekje is beschikbaar op de website (www.g-s-v.nl). De betaling voor deelname aan het overblijven geschiedt door een iDeal betaling. De link hiervoor zal rond januari worden verstuurd. De financiële administratie wordt door het bestuur van de Stichting Overblijven verzorgd. De heer H. Mulder is de contactpersoon

Continurooster
Sinds het schooljaar 2021-2022 wordt bij de HB-afdeling met een continurooster gewerkt. De schooltijden zijn van 8.30-14.30 uur en op woensdag 08.30-12.30 uur. Er wordt geen gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Stichting Overblijven.

Activiteiten tussen de middag en na school
In de periode september tot en met mei organiseren we diverse extra activiteiten tussen de middag en na schooltijd. De activiteiten worden gegeven door in- en externe vakdocenten, door SKSG en door de speeltuinvereniging ‘De Helpen’.

Knutsel frutsel

Schoolkoor

Schaken

Typeles

Schoolorkest

Nederlands

bottom of page