top of page

Welkom bij de Groningse Schoolvereniging.
Een basisschool met een sterke internationale
identiteit
, waar we grensverleggend onderwijs

geven vanuit de overtuiging dat de kinderen die in de

21e eeuw opgroeien, vanaf hun geboorte wereldburger

zijn. De wereld om hen heen is een internationale

samenleving die voortdurend en razendsnel verandert op

verschillende vlakken: maatschappelijk, technologisch, economisch. We willen dat kinderen hun plek kunnen

vinden in deze wereld op alle gebieden van hun leven:

in relaties, studie, werk en de maatschappij.

We willen dat ze daarbij ook oog hebben voor hun

directe omgeving. 

picwish.png
picwish_edited.png

Om dit grensverleggende onderwijs aan te bieden,
vindt u onder andere de volgende peilers terug op de GSV;

Kleine groepen

Zorgstructuur op maat

Sociaal veilig

Muziek

Engels

Gymnastiek

Digitale vaardigheden

Wekelijks krijgen de kinderen meerdere uren les van verschillende vakdocenten. Deze docenten zijn speciaal opgeleid om les te geven in hun eigen vak. We geloven dat vakleerkrachten essentieel zijn voor de onderwijskwaliteit.

bottom of page