top of page

Schoolstraat (TPO)

Vanaf maandag 8 mei 2023 is de Schoolstraat ingevoerd rondom de OBS Joseph Haydn en de Groningse School Vereniging. De Schoolstraat is bedoeld om verkeersdrukte in de omgeving van rondom de school te beperken. Van mei t/m juli 2022 heeft in de gemeente Groningen een pilot plaatsgevonden. Uit deze pilot is gebleken dat de Schoolstraat een positief effect had op de verkeersdrukte en de ervaren verkeersveiligheid rondom de scholen tijdens de drukke haal- en brengtijden - zowel onder de bewoners als de ouders van de schoolgaande kinderen. Lees hier meer over de evaluatie van de pilot. 

Hoe gaat het in z'n werk?
Praktisch betekent het dat tijdens haal- en brengtijden van de scholen het gemotoriseerd verkeer (auto’s, motoren en brommers) niet meer kan rijden door de Coendersweg en de Waldeck-Pyrmontstraat richting de Haydnlaan en de Sweelincklaan. De wegen blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten. Direct aanwonenden kunnen met assistentie van de verkeersregelaars en vrijwilligers wel in en uit de straat. Op de kaart kunt u de afsluiting zien.

Schoolstraat GSV en Sweelincklaan.jpg

Ouderhulp 
Om de Schoolstraat mogelijk te maken hebben we de hulp van onze ouders nodig. Iedere werkdag
zijn er op twee momenten 2 ouders die bij het hek staan. ’s Ochtends van 8.10 uur tot 8.35 uur en ’s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur (woensdag van 12.15 uur tot 12.45 uur). De ouders die bij het hek staan, mogen voorafgaand hun kind(eren) komen brengen op school en deze kinderen mogen ook langer op school blijven. Wij zorgen voor de opvang.

Als je aan de beurt bent om het hek te bemensen, dan kun je bij de administratie een tasje ophalen met daarin een hesje en een sleutel (zie foto 1). Het afzethek staat namelijk vast aan een boom aan de Coendersweg tegenover nummer 69 (zie foto 2). Het is bedoeling dat je het hek aan het begin van de weg neerzet (zie foto 3).                

Graag het hek ook weer vastmaken als de tijd voorbij is en het tasje weer inleveren bij de administratie. 

 

Wie mogen er wel worden doorgelaten bij het afzethek?

•             Bouwvakkers en andere bedrijven die in de straat moeten zijn om daar werkzaamheden uit te voeren

•             Boodschappen bezorgservice (AH, Jumbo)

•             Taxi's mogen er in principe wel langs als ze als bestemming Sweelincklaan of Chopinlaan hebben.

 

We verwachten het niet, maar mocht er op een of andere manier toch een vervelende situatie ontstaan bij het hek, dan kun je in eerste instantie bellen met school (tel 050-5270818) en in geval van nood uiteraard 112.

bottom of page