top of page

International Primary School (IPS)

Sinds 1986 heeft de GSV een internationale afdeling, de International Primary School (IPS), voor vier- tot elfjarigen met verschillende nationaliteiten. Deze leerlingen krijgen uitsluitend les in het Engels, aangevuld met twee lessen Nederlands per week. Het onderwijs valt onder de Nederlandse wetgeving, maar is gebaseerd op een internationaal curriculum.

 

Leerkrachten
De leerkrachten op de internationale afdeling zijn allemaal (near) native speakers. Dat betekent voor de meesten dat ze het Engels als moedertaal hebben. Ze hebben bovendien hun opleiding meestal in een Engelstalig land gevolgd.

Integratie
We vinden het als school belangrijk dat de Nederlandse en internationale leerlingen wederzijds integreren. Daardoor kunnen ze kennismaken met verschillende culturen, wat hen helpt om zich te ontwikkelen tot een wereldburger in een internationale (en de lokale) samenleving. Daarom organiseren we jaarlijks activiteiten onder het thema ‘Diversity’ (‘Diversiteit). Het thema van de activiteiten zal, naast Language of the Month, International Lunch en Speak Our Mother’s Tongue Day, ook gericht zijn op bijvoorbeeld World Music of Word Sports. Ook algemene onderwerpen als feesten, familie, mensen of kleding wereldwijd kunnen aan de orde komen.

 

Andere voorbeelden van integratie-activiteiten zijn:

Leerlingen van de internationale afdeling krijgen twee uur les in het Nederlands Enkele Nederlandse en internationale groepen gaan samen op schoolreis Leerlingen nemen samen deel aan de extra naschoolse activiteiten
Leerlingen bezoeken elkaars vieringen en presentaties, die in het Engels en
Nederlands worden gehouden

Welkom op de SKSG / GSV Pre-school

Wij zijn een samenwerkingsprogramma dat is opgezet in september 2011. In dat jaar kwamen de Internationale Afdeling van de GSV en de kinderopvang SKSG samen om hier in Groningen een prachtig pre-school programma te ontwikkelen. Onze preschool is een programma voor jonge kinderen. Het doel is om kinderen tussen de drie en vier jaar een kindgerichte omgeving te bieden en een basis te leggen voor levenslang leren. We creëren een veilige, stimulerende omgeving waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om te slagen. Onze preschool is een inclusieve omgeving die de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van elk kind bevordert. We streven ernaar dat de kinderen zich geliefd, gerespecteerd en aangemoedigd voelen om zich optimaal te ontwikkelen.

Ons doel is om een curriculum (EYFS Curriculum) te bieden waarmee elk kind op het eigen niveau nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen. Hiermee bereiden we hen voor op succes in een veilige, gelukkige en gezonde omgeving. Ons curriculum richt zich op geletterdheid, rekenen, muziek, lichamelijke opvoeding, sociaal-emotionele aspecten van leren en thema’s. Het leerplan is bedoeld om de kinderen te boeien, te inspireren en te prikkelen. Het streeft naar een verscheidenheid aan activiteiten die leuk, praktisch, creatief en stimulerend zijn.

Het kind staat centraal bij alles wat we doen en we begrijpen dat elk kind persoonlijk, emotioneel en academisch moet worden opgevoed. De Preschool heeft in de groep een leraar en een zorg-assistent en deze zijn beiden bekwaam, goed opgeleid, professioneel en zorgzaam. Het personeel streeft te allen tijde naar een open communicatie met ouders. Deze relatie is een belangrijk onderdeel van het programma. We bieden een vriendelijke, hechte, gezinsgerichte omgeving die kinderen helpt zich gemakkelijk te wennen, vriendschappen te sluiten, te leren, plezier te hebben en, belangrijker nog, van hun dagen te genieten. De kinderen staan centraal bij alles wat we doen en we zijn toegewijd aan het koesteren van respect voor anderen en voor onze school.


SKSG = Stichting Kinderopvang Stad Groningen
GSV = Groningse Schoolvereniging
EYFS = Early Years Foundation Stage van British National Curriculum

GSV_Natasja_Nienhuis_Fotografie-2018.jpg

Registration
form

bottom of page