top of page

Tweetalig primair onderwijs (TPO)

Sinds augustus 2004 geven we Nederlandse leerlingen tweetalig onderwijs, in het Nederlands en het Engels. In de jongste groepen zijn de lessen gericht op het opbouwen van een woordenschat en het kunnen communiceren in het Engels. Vanaf groep 4 wordt een start gemaakt om ook in het Engels te lezen en schrijven. Verder worden de gymnastiek-, muziek- en informatica-lessen ook (deels) in het Engels gegeven. Daarnaast stimuleren we het lezen van Engelse boeken.

 

Percentage Engels
We bieden in de groepen 1 t/m 8, met uitzondering van groep 3, dertig procent van de lessen in het Engels aan. In groep 3 is dat vijftien tot twintig procent. Dat geldt ook voor de leerlingen van de afdeling voor hoogbegaafden. Kinderen die de Engelse taal al goed beheersen, doordat ze terugkeren vanuit het buitenland of (een) Engelstalige ouder(s) hebben, krijgen het Engels zoveel mogelijk op hun eigen niveau aangeboden. Kinderen die later instromen op de school krijgen extra onderwijstijd.

Leerkrachten
In alle groepen worden de Engelstalige lessen deels gegeven door een vakleerkracht die het Engels als moedertaal heeft, een zogeheten (near) native speaker. Zij hebben een belangrijke inbreng in het onderwijsaanbod en de organisatie van de lessen. Onze groepsleerkrachten geven ook lessen in het Engels. Zij zijn en worden hiervoor speciaal geschoold. In de afgelopen twee jaar heeft 70% van de medewerkers een studiereis naar Carlisle (Engeland) gemaakt. Dit was mogelijk doordat de school een beurs (Erasmus) was toegekend.


Landelijk project
Onze school neemt sinds 1 augustus 2014 deel aan het landelijke project Tweetalig Primair Onderwijs. Wij hebben ieder jaar een groep toegevoegd aan het project. Het project duurde vijf jaar. Na een evaluatie met de projectpartners is het project verlengd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hierdoor is het mogelijk een hele basisschoolperiode binnen de pilot af te ronden, voordat er een besluit wordt genomen over het formaliseren van een onderwijsaanbod van 30-50% in het Engels.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

TPO
bottom of page