top of page

Leerstofaanbod

We streven er op onze school naar om minimaal de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs te halen, die zijn geformuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben onze doelen uitgewerkt in ons schoolplan. Hierin staan ons onderwijs en de ontwikkelingen voor de periode 2019-2023 beschreven. Op basis van het schoolplan maken we voor elk schooljaar een onderwijskundig ontwikkelingsplan. Het schoolplan 2019-2023 en het schooljaarplan 2022-2023 met daarin opgenomen het onderwijskundig ontwikkelingsplan zijn op te vragen bij de school. Daarnaast stellen we voor al onze leerlingen zoveel mogelijk doelen op maat. Onze leerkrachten bepalen voor elke leerling wat de passende instructies, activiteiten en leermaterialen zijn. Naast het behalen van de reguliere schoolnormen werken we ook gericht aan het behalen van de eigen ambities op de verschillende vakgebieden.

Culturele en kunstzinnige vorming 
We besteden veel aandacht aan culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Kunst en cultuur leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We willen hun culturele bewustzijn vergroten, ze moeten hun creatieve ontwikkeling kunnen verhogen en een mening kunnen vormen over culturele uitingen.

Alle groepen maken gebruik van het ‘Cultuurmenu’, waarvan de cultuur- en kunstdisciplines jaarlijks in elke groep aan de orde komen. Het Cultuurmenu is het aanbod van de gemeente Groningen op cultureel gebied. Elke groep bezoekt een voorstelling uit dat aanbod en geeft daarnaast ook ieder jaar zelf een voorstelling.

Muziek 
Met muziekonderwijs leren we onze leerlingen motorische, ritmische, melodische en sociale vaardigheden aan. De hoofdaccenten van de muzieklessen zijn onder meer zingen, omgaan met ritme-instrumenten, muziek beluisteren en bewegen op muziek. De lessen worden in groepsverband gegeven. 


Het muziekonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht. Die geeft één keer per week muziekles in de groepen 3 tot en met 8 van het TPO, op de internationale afdeling in Year 2 tot en met Year 6 en in alle HB-groepen. Daarnaast hebben we een eigen schoolorkest en schoolkoor. Deze treden samen en los van elkaar op tijdens openingen, vieringen en andere gelegenheden. Het orkest en koor zijn bedoeld voor leerlingen die al wat verder zijn met muziek. Aan het begin van ieder schooljaar houden we hiervoor audities. Ook organiseren we vijf keer per jaar een muziekavond. De muziekavonden zijn voor iedereen, van beginner tot gevorderde, en laagdrempelig.

 

Bewegingsonderwijs 
Met ons bewegingsonderwijs streven we voor ieder kind naar:
- motorische vaardigheden in diverse, veelzijdige bewegingssituaties;
- met plezier meedoen aan de gymles; optimaal intensief bewegen;
- creativiteit en inventiviteit in bewegingssituaties ontwikkelen;
- goed leren omgaan met materiaal;
- wennen aan hygiënische gewoonten.

 

In de lagere groepen (groep 1 en 2 van TPO en Foundation 1 en 2 en Year 1 van de internationale afdeling) geeft de groepsleerkracht de lessen en één van de lessen wordt gegeven door de vakleerkracht. Daarnaast krijgen de groepen 1 en 2 ook 1 les van de vakleerkracht in het Engels. In de hogere groepen (groepen 3 tot en met 8 van TPO, Year 2 tot en met Year 6 en HB 1 tot en met 6) geeft een vakleerkracht lessen bewegingsonderwijs. Deze groepen krijgen les aan de Chopinlaan en de Sweelincklaan. De IPS aan de Rijksstraatweg. Enkele groepen van de HB-afdeling krijgen gymlessen in de sportzaal De Wiardt. Vanaf de groepen 3, Year 3 en de HB-afdeling 1 krijgen de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs.

ICT-onderwijs 
Op dit moment krijgt (bijna) iedere leerling op de GSV een half uur tot drie kwartier per week een les computerwetenschappen. Deze lessen worden in het Engels gegeven door een onderwijskundig ICT’er. De lessen zijn opgebouwd volgens een eigen digitale leerlijn ICT. Binnen deze leerlijn werken de leerlingen aan de ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. Leerlingen maken programma’s in programmeeromgevingen als Scratch en Code studio. Daarnaast werken de leerlingen met verschillende robotten; bee-, blue- en Ino-bots en Meccanoid. Ook de micro-bit heeft zijn intrede gemaakt. Op deze manier werken we aan toekomstgericht onderwijs en de daarbij behorende 21e eeuwse vaardigheden.

 

Binnen ICT zijn we op zoek naar stimulerende en coöperatieve werkvormen zodat de leerlingen zich constructief kunnen voorbereiden op nieuwe technologieën. Nieuwe ontwikkelingen binnen onderwijs en ICT worden nauwlettend gevolgd om het aanbod ICT-onderwijs op de GSV hierop af te stemmen. 
 

Computers 
We hebben voor het ICT-onderwijs in iedere groep twee tot vier computers beschikbaar. Daarnaast hebben alle leerlingen van de TPO en de internationale afdeling de beschikking over een aantal laptops en iPads die door de leerkrachten ingezet kunnen worden in de klas. Ook hebben we een computerlokaal waar leerlingen iedere week in groepsverband les krijgen. De faciliteiten in het computerlokaal worden gebruikt door de TPO-afdeling en de internationale afdeling. Op de HB-afdeling beschikt iedere leerling over een iPad. De ICT-leerkracht geeft en begeleidt alle ICT-activiteiten in het computerlokaal. Verder zijn er ook door de hele school werkplekken waar leerlingen kunnen werken aan presentaties en opdrachten.

 

Voor ons ICT-netwerk en veiligheid werken we met een externe partner. Deze partner begeleidt ons in het uitrollen van verschillende processen en ondersteunt daar waar mogelijk. Voor al onze medewerkers is het mogelijk om werkplek onafhankelijk te werken. Dat betekent dat iedereen kan leren en werken vanuit elke locatie, ook vanaf huis. In de afgelopen periode zijn de medewerkers getraind om via TEAMS of Google-classroom online onderwijs te verzorgen. Door de periode waarin de school gesloten is geweest i.v.m. Covid-19, hebben we programmatisch en organisatorisch het beleid voor online onderwijs vastgelegd. Wij kunnen hierdoor snel overschakelen.

Schooltuinen 
We laten onze leerlingen kennismaken met natuur en milieu door middel van praktisch natuuronderwijs in Kinderwerktuin Helpman. Dit is één van de vier kinderwerktuinen van de afdeling Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) van de Gemeente Groningen (www.ndegroningen.nl). Alle groepen krijgen hier op hun eigen niveau les, behalve de groepen 1 en 2 van TPO en de internationale afdeling. Zij krijgen vanaf september drie themalessen over de seizoenen. 

bottom of page