top of page

Pedagogisch klimaat

De vijf pijlers van onze visie komen dagelijks terug in ons onderwijs. We geven het vorm volgens de volgende principes die samen ons pedagogisch klimaat bepalen:

Vakleerkrachten

We geloven dat vakleerkrachten essentieel zijn voor de onderwijskwaliteit.

Kleine groepen

We streven naar kleine groepen. In de onderbouw hebben klassen bij voorkeur maximaal twintig leerlingen.

Zorgstructuur op maat

We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor leerlingen die aan de boven- of onderkant hulp nodig hebben.

Zelfstandig en taakgericht

Onze kinderen leren zelf hun taken te plannen en de leerkracht ondersteunt en stelt eisen.

Sociaal veilig

We zorgen voor een veilig klimaat met herstelrecht. Kinderen werken samen aan constructieve oplossingen.

Onderzoek en samenhang

Onderwijs bieden we aan in samenhang en door een onderzoekende houding zoeken we naar creatieve oplossingen.

bottom of page