top of page

Leerkrachten

Samenstelling van het team 
Op onze school werken zo’n 110 medewerkers. In ons personeelsbeleid streven we naar een sterk, gevarieerd team met elkaar aanvullende kwaliteiten. We zetten zoveel mogelijk ieders individuele sterke kanten in en werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons team. We streven ook naar een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand qua leeftijd en sekse. Van alle leerkrachten is ongeveer een vijfde deel man. We streven ook naar een evenredige verdeling van vrouwen en mannen in het MT en team.

 

Naast groepsleerkrachten investeren we in vakleerkrachten voor bijvoorbeeld muziek, Engels, gymnastiek, remedial teaching, interne begeleiding, Spaans, Nederlands aan de IPS-leerlingen, wetenschap en techniek en ICT-onderwijs. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd en heeft een coördinerende en aansturende rol in het team met betrekking tot zijn of haar specialisme, zoals IPC-coach, Engels, diversity, CKV, lezen, coaches et cetera. Naast de leerkrachten zijn er onderwijsondersteunende functies, zoals onderwijsassistenten, ICT-onderwijskundigen, leraarondersteuners, administratieve en secretariële medewerkers en conciërges. 
 

Goed gekwalificeerde leerkrachten en ondersteunend personeel zijn essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. We besteden daarom veel aandacht aan de ontwikkeling en scholing van onze medewerkers.

Leerkrachten.png
bottom of page