top of page

Sociaal-emotionele vorming 

Op de GSV werken we aan de sociale veiligheid van de leerlingen. Dit doen we vooral door de inzet van KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief en goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituur (NJi).
 

De GSV wil een veilig sociaal klimaat op school creëren door pesten te voorkomen (preventief) en tegen pesten op te treden als het zich toch voordoet (curatief). Bij KiVa is groepsvorming een belangrijk onderdeel. Tijdens de Gouden Weken (de eerste weken na de zomervakantie) en de Zilveren Weken (de eerste weken na de kerstvakantie) is er extra aandacht voor groepsvormende activiteiten. Alle groepen weken aan hetzelfde Kiva-thema. Iedere groep stelt zelf afspraken op die zichtbaar in de groep hangen. Ook worden de consequenties besproken, die gelden wanneer leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden. 
 

Een onderdeel van Kiva is het recht om goed te maken wat niet goed is gegaan: herstelrecht. Naast passende consequenties op niet-wenselijk gedrag, kan er samen met de leerling worden afgesproken hoe hij of zij het weer goed kan maken met een ander of met de groep. Bij conflicthantering kan gebruik gemaakt worden van vragenkaartjes. Deze manier van vragen zorgt ervoor dat de leerlingen, die betrokken zijn bij het conflict, serieus worden genomen en zelf een verantwoordelijke rol krijgen bij het oplossen en herstellen van conflicten.
KiVa-lessen 

 

Wij streven ernaar om, in elke groep, één keer in de twee weken een KiVa-les te geven. Deze lessen zijn gericht op het werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. De lessen stimuleren de ontwikkeling van de sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben om een groepsnorm tegen pesten te creëren.

 

De lessen uit het KiVa-programma zijn onderverdeeld in tien thema’s, zoals ‘gevoelens’, ‘iedereen is uniek’ en ‘herken pesten’. We laten tijdens elk schooljaar alle thema’s terugkomen, zodat alle onderwerpen die kunnen bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat aan bod komen.

Op onze school houden wij ons aan de volgende KiVa-regels;

KIVA2.png

01

We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.

02

Boos, verdrietig, blij; houd rekening met mij.

03

We horen er allemaal bij; ik, hij een ook jij.

04

We verschillen allemaal, dat maakt ons zo speciaal.

05

We gaan goed met elkaar om.

06

We helpen elkaar.

07

We komen voor elkaar op.

bottom of page