top of page

Hoogbegaafdheidsafdeling (HB)

Sinds januari 2010 geven we uitdagend voltijds onderwijs aan geïndiceerde hoogbegaafde leerlingen op onze afdeling hoogbegaafden (HB). Deze afdeling is speciaal ingericht voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. We besteden daarbij veel aandacht aan de individuele behoeften en talenten van elke leerling. Dat is mede mogelijk doordat we in kleine groepen werken. Daarnaast is de HB-afdeling voor de leerlingen een omgeving met gelijkgestemden, waardoor ze meer aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en hun sociaal-emotionele ontwikkeling soepeler verloopt.


Visie en collectieve ambitie GSV-HB
De visie en de vijf pijlers van de GSV zijn voor de HB-afdeling vertaald naar het onderwijs aan de hoogbegaafde leerling. Vervolgens is er een collectieve ambitie opgesteld. Klik hier voor de uitwerking van dit document.

Aangepaste lessen
De leerlingen van de HB-afdeling krijgen hun onderwijs op een specifieke manier aangeboden. Hoogbegaafde kinderen leren meer vanuit inzicht, omdat ze bij het opnemen van de lesstof een andere leerstrategie hanteren dan andere kinderen. Ze leren top-down en daarom bieden we hen de lesstof eerst als geheel aan en vervolgens pas als de delen waaruit het geheel bestaat. We besteden ook extra aandacht aan het automatiseren van de lesstof, wat bij veel hoogbegaafde leerlingen moeizamer gaat dan bij de meeste leerlingen.

Aangepaste lesstof
De leerlingen van de HB-afdeling volgen een lesprogramma dat aansluit bij hun kennis en interesses en dat dieper ingaat op de lesstof. Naast de gewone basisschoolvakken volgen ze lessen die toegesneden zijn op hoogbegaafde leerlingen, zoals schaken, Spaans, wetenschap en filosofie. Voor alle vakken geldt dat de leerlingen steeds leren om de kennis toe te passen in de praktijk. De inhoud van alle vakken vormt daarnaast een middel voor het aanleren van essentiële vaardigheden, zoals het leren plannen, doorzetten, fouten maken, herhalen en opnieuw beginnen etc. Daarbij is de ontwikkeling van een groeigerichte mindset en kennis van je eigen leerstrategieën en uitdagingen van groot belang. Leren leren, sociale vaardigheden en het uitdiepen van de eigen interesses zijn hier onderdeel van. Er is aandacht voor muziek, drama en beeldende vorming, waarbij de onderwerpen vaak geplaatst worden in het grote geheel. Zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) en creatieve vakken als tekenen en handvaardigheid komen aan bod binnen de thema’s van Deep Level Learning. Wanneer de lessen zich ervoor lenen worden ze gegeven in het Engels. Waar mogelijk werken we bij projecten samen met het bedrijfsleven, kunst- en natuurorganisaties en wetenschappelijke instellingen.

 

We besteden aandacht aan het omgaan met hoogbegaafdheid en het vullen van de “gereedschapskist” met vaardigheden, die de leerlingen nodig hebben in hun verdere leven.

 

Kleine groepen
Bij de HB-afdeling bestaan de groepen uit maximaal 22 leerlingen. Daardoor kunnen we deze leerlingen ook de juiste aandacht geven en komen ze beter tot hun recht.

GSV_Natasja_Nienhuis_Fotografie-2002.jpg
bottom of page