top of page

Missie & visie

We zijn een schoolvereniging van ouders die samen met de leerkrachten de volgende missie hebben:
 

“We willen onze leerlingen helpen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers die hun plek kunnen vinden in de internationale samenleving van de 21e eeuw, op alle gebieden van hun leven: in relaties, studie, werk en de maatschappij, waarbij ze oog hebben voor hun directe omgeving.”

Dit betekent dat we onze leerlingen het beste uit zichzelf en anderen willen laten halen in een internationaal ingerichte leeromgeving. De school schept daarvoor samen met de ouders de voorwaarden door grensverleggend onderwijs aan te bieden in een sfeer van geborgenheid en wederzijds respect.

Inclusion & diversity

Iedereen is waardevol en maakt deel uit van het geheel, ongeacht het verschil in mogelijkheden, cultuur en achtergrond.

GSV_Natasja_Nienhuis_Fotografie-3004.jpg

Uitdaging

We willen dat iedere leerling met plezier het maximale uit zichzelf en anderen haalt. Dat betekent dat we samen met een leerling plannen maken om zijn unieke talenten te ontwikkelen. Onze leerlingen werken ook in verschillende leerstofjaren, zodat ze altijd worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Onze leerkrachten passen hun instructies en lesmateriaal per leerling aan. Ze houden de vorderingen bij en sturen daarop. We hebben ook extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben, zowel in ondersteuning als extra uitdaging.
bottom of page